Parafia Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich

Pielgrzymka 2016

Pielgrzymka jest jak życie w pigułce” – swoiste rekolekcje w drodze pomagają nam ocenić drogę naszego życia. Co roku wspólnota pielgrzymkowa wyrusza z naszej parafii 25 sierpnia, by dotrzeć do Jasnej Góry na Imieniny Matki Bożej. W tym roku nasze pielgrzymowanie spełniało się na dwóch różnych szlakach. Wyruszyliśmy wspólnie po Mszy świętej o godz. 500, by już w naszej parafii rozdzielić się na dwie grupy: tradycyjna piesza miała do pokonania 45 km, rowerowa (która wyruszyła po raz pierwszy) – 64 km. Razem w grupie liczącej prawie 400 osób weszliśmy na Jasną Górę i do Kaplicy Cudownego Obrazu.

Wszystkim Pielgrzymom dziękuję za podjęty trud drogi, wspólną modlitwę, śpiew i zaangażowanie. Dziękuję służbie porządkowej, prowadzącym modlitwy i śpiew, niosącym krzyż i wizytówkę parafii oraz nagłośnienie. Księdzu Stanisławowi za włączenie się w pielgrzymowanie i zastępstwo w kościele parafialnym. W imieniu wszystkich pielgrzymów dziękuję za udostępnienie pojazdów do przewozu bagaży oraz kierowcom za ich pomoc dla pielgrzymów w czasie drogi. Dziękuję p. Wrońskiemu za sponsorowanie i zorganizowanie wspólnie z p. Wójtem Markiem Jednakiem Pielgrzymki Rowerowej, która w tym roku po raz pierwszy wyruszyła z naszej parafii na pielgrzymkowy szlak. Dziękuję p. Wójtowi za udostępnienie autobusu gminnego dla pielgrzymów oraz zorganizowanie posiłku dla wszystkich pielgrzymów na postoju w Cykarzewie. Gorąca „zalewajka” przygotowana przez panie z Przedszkola, sponsorowana przez rodzinę Zjawionych z Wistki, Marczaków i Przygodów ze Strzelec była miłym i dodającym sił znakiem pamięci o pielgrzymach. Dziękuję naszej Orkiestrze wraz z marżonetkami – za uroczyste wprowadzenie pielgrzymki na Jasną Górę. Wszystkim za duchową łączność z pielgrzymami, za liczną obecność przy wyjściu i powrocie oraz za wszelką życzliwość i pomoc – „Bóg zapłać!”