Parafia Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich

Msze Święte

WE MSZY ŚWIĘTEJ UCZESTNICZĄ OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJE I NAJBLIŻSZA RODZINA

Intencje Mszy Świętych w nadchodzącym tygodniu: 23 – 29 Marca 2020 roku.

PONIEDZIAŁEK
23.03.2019
Ks. Fit
17.00 + Czesława Pędziwiatra, Reginy, Władysława Pędziwiatr, Krystyny, Tadeusza Lancman, Edwarda Pingota.
17.00 + Tadeusza Pyzia ( int. koleżanek Marty ze Świetlicy Terapeutycznej ).
WTOREK
24.03.2020
17.00 + Józefy ( 10 r.śm. ), Tadeusza Trzebskich.
17.00 + Marianny Michalak ( 1 r.śm. ).
17.00 + Zenona ( 17 r.śm. ), Stanisławy, Walentego, Edwarda Koperskich, Antoniny, Stanisława, Edwarda Kęsoniów, C.R. Koperskich i Kęsoniów, Józefy Sterczewskiej.
ŚRODA
25.03.2020
ZWIASTOWANIE
PAŃSKIE
09.00 + Tadeusza Pyzia ( int. sąsiadki Emilii ).
09.00 + Tadeusza Pyzia ( int. koleżanek Marty ze Świetlicy Terapeutycznej ).
17.00 + Marii Skubiszewskiej – Dróżdż, C.R. Skubiszewskich i Myśliwskich.
17.00 + Jana ( r.śm. ), Wiesławy Zych, Janiny Dróżdż, Marianny Jarzęckiej.
CZWARTEK
26.03.2020
17.00 + Józefa ( 35 r.śm. ), Jadwigi Klimczyków.
17.00 + Henryka Antończyka ( 1 r.śm. – int. uczestników pogrzebu ).
17.00 + Stefana ( 8 r.śm. ), Marianny, Piotra Antończyk, Gertrudy Kandora – Antończyk.
PIĄTEK
27.03.2020
17.00 + Józefa, Marianny, Janusza, Wiesławy, Józefy, Konstantego Jochemczaków C.R. Jochemczaków.
17.00 * Za parafian.
SOBOTA
28.03.2020
16.00 + Jerzego Karpińskiego ( int. rodziny Gładysz i Kieruzel ).
16.00 + Marcjana Jaworskiego ( int. córki Marioli ).
16.00 + Tadeusza Pyzia ( int. Marka Brzęczka z Dzwonowej ).
16.30 * Adoracja Najświętszego Sakramentu
17.00 * Za parafian.
17.00 + Mariana ( 35 r.śm. ), Krystyny Mentek, Józefa Józefy Mentek.
17.00 + Janiny Walaszczyk ( int. córki Henryki ).
NIEDZIELA
29.03.2020
09.00 * 40 urodziny: Sz.P. Grzegorz
– O zdrowie, łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej ( int. żony i dzieci ).
09.00 + Antoniny ( r.śm. ), Konstantego Kochów, Aleksandra Klimkiewicza.
11.30 * Roczek: Miłosz Mesjasz – O zdrowie, łaski i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej dla dziecka, rodziców i chrzestnych.
11.30 * 50 rocznica ślubu: Sz.P. Janina i Zygmunt
– O zdrowie, łaski i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej.
15.00 + Stanisławy ( r.śm. ), Zygmunta, Stefanii, Bronisława Duchowskich, Józefy, Teofila Klimczyk.

WE MSZY ŚWIĘTEJ UCZESTNICZĄ OSOBY, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJE I NAJBLIŻSZA RODZINA