Parafia Opatrzności Bożej w Strzelcach Wielkich


Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

/KKK 1601/

Narzeczonych pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński – ślub konkordatowy – zapraszamy do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu z następującymi dokumentami:

1. Dowody osobiste
2. Świadectwa chrztu świętego (ważne przez 3 miesiące od wystawienia)
3. Zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wydawane przez USC 3 miesiące przed planowaną datą ślubu)
4. Ostatnie świadectwo katechizacji (np. świadectwo maturalne z oceną z religii)
5. Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, „Pre-Kanach”, konsultacjach i I spowiedzi Św.
6. Zaświadczenie o Bierzmowaniu

Szczegółowe informacje dotyczące zawarcia małżeństwa sakramentalnego

I. Przygotowanie dalsze: (zakres szkoły podstawowej i gimnazjum)

a) Chrzest Święty,
b) I Komunia Święta,
c) Bierzmowanie,
d) znajomość zasad wiary.

II. Przygotowanie bliższe: (katechizacja z zakresie młodzieżowym)

a) Ocena religii na świadectwie maturalnym lub ukończenia szkoły,
b) Zaświadczenie o odbytym kursie małżeńskim (jeśli takowy się odbył).

III. Przygotowanie bezpośrednie

a) Udział w dniu skupienia dla narzeczonych – w niedzielę, w domu rekolekcyjnym w Olsztynie (k. Częstochowy), ul. Świętej Puszszczy 6, tel. 34 328 50 98 (należy zgłosić się telefonicznie),
b) Spowiedź i Komunia Święta: I na początku bezp. przygotowania. II przed samym ślubem, by w łasce uświęcającej zawierać małżeństwo,
c) Udział w „Pre-Kanie”. W naszym dekanacie są w miesiącach lutym i wrześniu,
d) Konsultacje – zbiorowa oraz indywidualna z zakresu życia małżeńskiego,
e) Wizyta w kancelarii – spisanie protokołu przedślubnego tzw. zapowiedzi (nie później niż 2 miesiące przed ślubem),
f) Ostatnia rozmowa w kancelarii – w czwartek lub piątek przed ślubem; należy dostarczyć dokumenty:
– zaświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach,
– kartki od spowiedzi św. i z Pre-Kan,
– zaświadczenie z USC o zawarciu małżeństwa (jeśli ślub nie będzie konkordatowy),
– dane świadków: nazwisko, imię, rok urodzenia, adres.

Jak przekazał nam w swoim Liście Pasterskim, odczytanym w styczniu 2017 roku Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski, zmieniony został w naszej archidiecezji sposób bezpośredniego przygotowania narzeczonych do Sakramentu Małżeństwa tzw. PRE-KANA. Od 2017 roku będą prowadzone w 4 ośrodkach, dla naszego Regionu Radomszczańskiego w Radomsku. Narzeczeni dokonują zgłoszenia na podany adres: nazaretradomsko@gmail.com lub nr tel. 502 455 984.

Podstawowe zagadnienia do powtórki z katechizmu:

1. Pacierz /Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Wierzę, z wyjaśnieniem poszczególnych wezwań/.
2. Przykazania Boże /z wyjaśnieniem poszczególnych przykazań/.
3. Przykazania Kościelne.
4. Główne prawdy wiary /z wyjaśnieniem poszczególnych prawd/.
5. Rzeczy ostateczne człowieka.
6. Kim jest człowiek, cel życia człowieka?
7. Co to jest grzech, jego rodzaje?
8. Pojęcie Boga.
9. Kto idzie do nieba, czyśćca i piekła?
10. Sakramenty Święte.
11. Kto jest szafarzem sakramentów św. pierwszorzędnym, a kto drugorzędnym?
13. Jakie to są sakramenty św. żywych a jakie umarłych?
14. Chrzest św. Co to jest? Skutki Chrztu św., kto może udzielać co jest konieczne do jego udzielenia?
15. Co to jest sakrament pokuty, kto i po co go ustanowił, jakie są warunki sakramentu pokuty?
16. Co to jest Najśw. Sakrament, kto i po co go ustanowił?
17. Co to jest sakrament małżeństwa? Przymioty i cel małżeństwa.
18. Co to jest Msza święta? Kto uczestniczy w sposób pełny a kto w sposób niepełny?
19. Planowanie rodziny.
20. Życie religijne w rodzinie.
21. Co to jest Kościół, kto i po co go ustanowił?
22. Jakie są przymioty Kościoła?
23. Kogo Pan Jezus ustanowił swoim zastępcą na ziemi? Kto nim jest obecnie?

Księga prawa kanonicznego /Księga IV/

Tytuł VI, rozdział VIII – skutki małżeństwa

Kan. 1134 – Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł, z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.

Kan. 1135 – Każdemu z małżonków przysługują jednakowe obowiązki i prawa w tym, co dotyczy wspólnoty życia małżeńskiego.

Kan. 1136 – Rodzice mają najcięższy obowiązek i najpierwsze prawo troszczenia się zgodnie, według swoich możliwości, o wychowanie potomstwa zarówno fizyczne, społeczne i kulturalne, jak i moralne oraz religijne.

Kan. 1137 – Za dzieci prawego pochodzenia uważa się poczęte lub urodzone z małżeństwa ważnego lub mniemanego.

Kan. 1138 –

§ 1. Ojcem jest ten, na którego wskazuje prawny związek małżeński, chyba że przy pomocy niezbitych argumentów udowodni się co innego.

§ 2. Za dzieci prawego pochodzenia uważa się te, które się urodziły przynajmniej po 180 dniach od zawarcia małżeństwa albo w ciągu 300 dni od dnia rozwiązania życia małżeńskiego.

Kan. 1139 – Dzieci nieprawego pochodzenia uzyskują prawność pochodzenia przez późniejsze małżeństwo rodziców ważne lub mniemane, albo przez reskrypt Stolicy Świętej.

Kan. 1140 – Co do skutków kanonicznych, dzieci, które uzyskały prawność pochodzenia, są zrównane we wszystkim z dziećmi prawego pochodzenia, chyba że prawo wyraźnie co innego zastrzega.